relacje

Świadectwo z rekolekcji w Kniewie

Tegoroczne wakacje spędziliśmy w Kniewie – małej kaszubskiej wiosce -na Rekolekcjach Domowego Kocioła. Decyzja o wybraniu takiej formy urlopu dojrzewała w nas od siedmiu lat. Chwała Panu, za ten cudowny i błogosławiony czas, jaki było nam dane przeżywać we wspólnocie rodzin przez piętnaście wspaniałych, długich dni!
Każdy dzień rekolekcji był bardzo dobrze zorganizowany. W pierwszej części dnia poprzez modlitwę, Eucharystię, spotkania ze Słowem Bożym i udział w tematycznych konferencjach dbaliśmy o odbudowę naszej relacji z Bogiem oraz byliśmy umacniani głoszonymi świadectwami . Dzięki wspaniałej Diakonii  Wychowawczej, która sprawowała opiekę nad naszymi dziećmi, mogliśmy w pełnym wymiarze uczestniczyć we wszystkich proponowanych nam formach wzrostu duchowego. Druga część dnia była zarezerwowana dla naszych rodzin i każdy mógł spędzić ją w dowolny sposób. Dla nas był to niezwykły czas odpoczynku, odbudowy naszej relacji małżeńskiej oraz więzi z dziećmi.
Na Rekolekcjach odzyskaliśmy pokój serca i pogodę ducha. Bardzo mocno przeżyliśmy odnowienie Chrztu Świętego, Przysięgi Małżeńskiej oraz Modlitwę Małżeńską i Modlitwę Uwielbienia. Cieszymy się, bo na nowo zaufaliśmy Panu Bogu, wybierając Go na Naszego Pana i Zbawiciela. Powierzyliśmy Mu swoje życie, prosząc aby nim kierował.
Z całego serca dziękujemy naszemu kapłanowi oraz wszystkim rodzinom, z którymi dane było nam się spotkać i wzajemnie ubogacać. Wszystkim dedykujemy piosenkę ONŻ „Młode serca”.

Bartłomiej i Anna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.