REKOLEKCJE

ŚWIADECTWA Z REKOLEKCJI TEMATYCZNYCH – 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Świadectwo Osiem błogosławieństw kojarzyło mi się bardzo dużym wyzwaniem i kolejnymi wymaganiami w życiu chrześcijanina. Podczas rekolekcji miałam dużo czasu na odnowienie mojej relacji z Bogiem. W Jego obecności perspektywa patrzenia na siebie, świat wokoło i także na zadania m.in. 8 błogosławieństw, zmieniła się znacznie. Po pierwsze stając przed Bogiem otulona Jego niezmęczoną, bezwarunkową Miłością jestem wolna od wszelkich przymusów. Na nic nie muszę zasługiwać. Tym bardziej na Jego Miłość i błogosławieństwo. Po drugie 8 błogosławieństw…

Continue reading