Przekaż 1% podatku


Jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na leczenie Barbary Sznajder,
matki czwórki dzieci, chorej na SM (SM-czytaj więcej) – podajemy niezbędne informacje.

Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego: Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM
Numer KRS: 0000269884
Cel szczegółowy 1%: Barbara Sznajder
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego: Śląskie Stowarzyszenie Chorych Na Sm SEZAM

Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28).

W zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku H oraz rubrykę 128 w bloku I w następujący sposób:

124. Nazwa OPP: Śląskie Stowarzyszenie Chorych Na Sm Sezam
125.Numer KRS: 0000269884
126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

128. Cel szczegółowy 1%: Barbara Sznajder

129. Należy zaznaczyć, aby uzyskała te pieniądze osoba podana w pozycji 128.

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

PIT-36 – w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O – rubryki 305-307, oraz w bloku P – rubryki 309, 310

PIT-36L – w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N – rubryki 105-107, oraz w bloku O – rubryki 109, 110

PIT-37 – w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H – rubryki 124-126, oraz w bloku I – rubryki 128, 129

PIT-38 – w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G – rubryki 58-60, oraz w bloku H – rubryki 62, 63

PIT-28 – w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M – rubryki 129-131, oraz w bloku N – rubryki 133, 134